Our Team

avatar image

Nushrat Jahan

Growth Analyst
avatar image

Fahim Farhan Khan

Business Analyst